Tag: ปัญหาเด็กติดเกม

  • ปิดเทอมนี้ดูแลลูกอย่างไรไม่ให้ติดเกม

    ปิดเทอมนี้ดูแลลูกอย่างไรไม่ให้ติดเกม

    ช่วงนี้เด็กๆ หลายๆ โรงเรียนเริ่มทยอยปิดเทอมกันบ้างแล้ว เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตเตรีมกิจกรรมไว้ให้เด็กๆ บ้างหรือยัง ถ้าไม่อยากให้ลูกที่บ้านเกิดการติดเกม เพื่อนๆ ควรหาวิธีจัดการเสียตั้งแต่เนินๆ และสำหรับเพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตที่มีลูก แล้วกลัวลูกติดเกมช่วงปิดเทอม แต่ยังไม่รู้ว่าจะจัดการ หรือวางแผนอย่างไร วันนี้แอดมิน@winsureมีแนวทางมาฝาก ปัญหาเด็กติดเกมเริ่มมีให้ได้ยินเป็นระยะ และเด็กๆ ที่เข้ามารับการบำบัดนั้น ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุว่า เด็กจะมีปัญหาด้านการเรียน ผลการเรียนตก มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่สัมพันธ์กับการเลียนแบบเกมที่รุนแรง บางคนมีปัญหาถูกหลอก ถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านคนแปลกหน้าที่รู้จักจากเกมออนไลน์ เด็กทุกคนที่เล่นเกมล้วนมีความเสี่ยง “เสพติดเกม” ซึ่งเป็นปัญหาพฤติกรรมเสพติดทางสมอง เช่นเดียวกับ “ติดสารเสพติด” เสี่ยงโรคร่วมทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล รุนแรงถึงขั้นโรคจิตเวช และฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ ยังเสี่ยงเป็นผู้ก่ออาชญากรรม หรือตกเป็นเหยื่อของอาชญากร เสียสมาธิ ผลการเรียนแย่ลงอย่างชัดเจน โดยการเล่นเกมนานเกินกว่า 2 ชั่วโมงต่อวันในวันหยุด จะเพิ่มความเสี่ยงติดเกม 2.5 เท่า การเล่นเกมนานเกินกว่า 1 ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดา จะเพิ่มความเสี่ยงติดเกม 1.8 เท่า สำหรับแนวทางการป้องกัน และดูแลไม่ให้เด็กๆ ติดเกม กรมสุขภาพจิตแนะนำว่า ในเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี ไม่แนะนำให้เล่นเกมคอมพิวเตอร์ อายุ 3-6…