Tag: ขั้นตอนทำพาสปอร์ต

  • เอกสารที่ชาวแก๊งเกมสล็อตต้องเตรียมก่อนการทำพาสปอร์ต

    เอกสารที่ชาวแก๊งเกมสล็อตต้องเตรียมก่อนการทำพาสปอร์ต

    เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตมีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ้างหรือเปล่า แล้วเพื่อนๆ เตรียมเรื่องพาสปอร์ตไว้เรียบร้อยหรือยัง สำหรับเพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตที่กำลังจะไปทำพาสปอร์ต แต่ไม่แน่ใจว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง ตามแอดมิน@winsureมาดูได้เลย แอดมิน@winsureรวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว 1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ก็ลดปัญหาไปได้มากกว่าครึ่ง การยื่นขอทำหนังสือเดินทางใหม่ สิ่งที่สำคัญมาก ๆ ก็คือเอกสาร ผู้ยื่นคำขอจะต้องเตรียมเอกสารเบื้องต้นให้พร้อม แล้วเอกสารที่ว่ามีอะไรบ้างล่ะ ?           – หากเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้นำหลักฐานตัวจริงไปด้วย           – ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากยังไม่มีบัตรประชาชนให้เตรียมสูติบัตรฉบับจริงไปยื่น โดยผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ข้อบังคับนี้จะต้องนำบัตรประชาชนของบิดา และมารดา พร้อมทั้งตัวของบิดา มารดา มาลงนามให้ความยินยอมต่อเจ้าหน้าที่ด้วย แต่หากพ่อแม่ไม่สามารถมาลงนามได้ ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศมาด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ consular.go.th 2. การทำหนังสือเดินทางมีค่าธรรมเนียม           สิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดก่อนที่จะไปทำหนังสือเดินทางก็คือเงิน โดยการยื่นขอทำหนังสือเดินทางใหม่นั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 1,000 บาท และต้องเตรียมไปเผื่อสำหรับค่าจัดส่งทางไปรษณีย์อีกประมาณ 40 บาท ถ้าต้องการให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเล่มหนังสือเดินทางไปให้ที่บ้าน 3. อยากหน้าสวยหล่อบนหนังสือเดินทาง ก็เตรียมหน้า-ผมให้พร้อม          …